CEJSH Find publication results
- Tkachenko Lidiia H. INTERREGIONAL DIFFERENTIATION OF THE WAGE LEVEL: FACTORS AND ADJUSTING TRENDS (Mizhrehionalna dyferentsiatsiia zarobitnoi platy: chynnyky ta napriamy rehuliuvannia)