CEJSH Find publication results
- Sandera Martin LIFE AND POLITICAL CAREER OF THE STAROST OF GLATZ, FRANKENSTEIN AND MUNSTERBERG HANS WELFL VON WARNSDORF (Zycie i dzialalnosc polityczna starosty klodzkiego, zabkowickiego i ziebickiego Hansa Welfla von Warnsdorf)