CEJSH Find publication results
- Malinowska Ewa ADMINISTRATIVE POLISH AND ITS VARIANTS (Polszczyzna urzedowa i jej warianty)