CEJSH Find publication results
- Okon Michal PUBLIC LAW FOUNDATIONS IN THE POLISH LAW (Fundacje prawa publicznego w prawie polskim)