CEJSH Find publication results
- Gregorowicz Stanislaw CHANGES IN ADMINISTRATIVE DIVISIONS IN THE RUSSIAN EMPIRE, THE SOVIET UNION AND RUSSIAN FEDERATION (Zmiany podzialow administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Zwiazku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej)