CEJSH Find publication results
- Solarczyk-Szwec Hanna ANDRAGOGY IN GERMANY AND EXTERNAL, MEDIATE AND INTERNAL CONDITIONS OF ITS DEVELOPMENT (Andragogika w Niemczech a zewnetrzne, posrednie i wewnetrzne warunki jej rozwoju)