CEJSH Find publication results
- Maliszewski Tomasz A GLOSS ON THE POLISH FOLK HIGH SCHOOLS (Glosa w sprawie polskich uniwersytetow ludowych)