CEJSH Find publication results
- Klimek Krzysztof THE INSTITUTIONAL ASPECTS OF ADULT EDUCATION IN ARMY (Wojsko w systemie oswiaty doroslych)