CEJSH Find publication results
- Boerjesson Inga ADULT LITERACY IN GERMANY (Alfabetyzacja i ksztalcenie podstawowe w Niemczech)