CEJSH Find publication results
- Szumigraj Marcin AS THE TWIG IS BENT, THE TREE IS INCLINED. ABOUT ADULT STUDENTS' SURVIVAL STRATEGIES (Czym skorupka za mlodu nasiaknie, tym na starosc traci. O strategiach przetrwania uczniów doroslych)