CEJSH Find publication results
- Dubas Elzbieta ANDRAGOGICAL AUKSOLOGY. ADULTHOOD IN THE AREA OF DEVELOPMENT AND EDUCATION (Auksologia andragogiczna. Doroslosc w przestrzeni rozwoju i edukacji)