CEJSH Find publication results
- Tabor Urszula STRATEGIES OF ADULT LEARNING IN SITUATIONS OF INFORMAL EDUCATION (Strategie uczenia sie doroslych w sytuacjach edukacji nieformalnej)