CEJSH Find publication results
- Mikolajczyk Katarzyna UNDERSTANDING HOW ADULTS LEARN OR WHAT A TRAINER OUGHT TO KNOW ABOUT THE SPECIFICITY OF TEACHING TRAINING PARTICIPANTS (Jak ucza sie dorosli, czyli co trener powinien wiedziec o specyfice ksztalcenia uczestników szkolenia)