CEJSH Find publication results
- Bozhkova Victoria V., Sager Ludmila Yu. SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS AS ONE OF IMAGE IMPROVEMENT DIRECTIONS OF DOMESTIC ECONOMICAL SUBJECTS (Sotsialno-vidpovidalnyi biznes yak odyn iz napriamkiv polipshennia imidzhu vitchyznianykh subiektiv hospodariuvannia)