CEJSH Find publication results
- Frolcova V. WHY, MARY, ARE YOUR SIGHTING? LIFE OF ONE CHRISTMAS LEGEND IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
- Kopecek Pavel ADVENT LITURGICAL TEXTS (Liturgicke texty adventu)
- Kupisinski Zdzislaw IMMACULATE MARY IN POLISH ADVENT POPULAR RELIGIOSITY ILLUSTRATED ON SELECTED REGIONS OF POLAND (Niepokalanie Poczeta w polskiej religijnosci ludowej adwentu na przykladzie wybranych regionow)