CEJSH Find publication results
- Sienkiewicz J. ADVERBS WITH FORMANT -EHbK- AND -OHbK- IN RUSSIAN IN THE LATTER HALF OF THE 17TH CENTURY
- Maryn Dagmara ON THE MEANING OF ADVERBS 'WOLNO', 'POWOLI', 'POMALU' AND 'Z WOLNA' (SLOWLY) (O znaczeniu przyslówków 'wolno', 'powoli', 'pomalu' i 'z wolna')
- Stepien M. 'NAJWYRAZNIEJ WIDAC... ' (IT IS QUITE OBVIOUS.. ). SEMANTIC ANALYSIS.
- Kisiel Anna GRAMMATICAL CLASSIFICATION OF THE SO-CALLED QUANTIFYING ADVERBS (O kwalifikacji gramatycznej tzw. przyslówków kwantyfikujacych)