CEJSH Find publication results
- Wieczorkiewicz A. PROJECTS OF THE TOURIST WORLD
- Bielinska-Gardziel I. STEREOTYPES IN ADVERTIZING
- Rodak R. DOES NEGATION ENHANCE SALES? THE USE OF NEGATION IN ADVERTISEMENT
- David Jaroslav NEW CZECH PLACE NAMES OF THE TYPE CHODOVEC CITY, BARRANDOV HILLS, NOVE MECHOLUPY... AND SMOULOV (Nova ceska oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nove Mecholupy... a Smoulov)
- Makowski Michal THE USAGE OF ANIMATED CHARACTERS IN ADVERTISEMENT (Wykorzystanie postaci animowanych w przekazie reklamowym)
- Pawelczyk Joanna SYMBOLIC ANNIHILATION OR ALTERNATIVE FEMININITY? THE (LINGUISTIC) PORTRAYAL OF WOMEN IN SELECTED POLISH ADVERTISEMENTS
- Slomski Wojciech ADVERTISEMENT WITHOUT ETHICAL PRINCIPLES? (Reklama bez zasad etycznych?)
- Rozenberg Slavomir Audiovizualnost z aspektu masmedialnej manipulacie