CEJSH Find publication results
- Malawska Iga THE ESTABLISHMENT OF AN ADVISORY COLLEGE FOR PROTECTING MEDIAEVAL CASTLES IN POLAND (Powolanie Kolegium Doradczego Ds. Ochrony Zamkˇw Sredniowiecznych w Polsce)