CEJSH Find publication results
- Kadrow Slawomir IN RESPONCE TO TOMASZ CHMIELEWSKI - ONCE AGAIN ABOUT THE RZESZ”W PHASE (W odpowiedzi Tomaszowi Chmielewskiemu - o fazie rzeszowskiej raz jeszcze)
- Pavuk Juraj RECENT COPPER AENEOLITHIC FINDS FROM SLOVAKIA (Neuere šneolithische Kupferfunde aus der Westslowakei)
- Duris Jozef RECONSTRUCTION OF THE AENEOLITHIC HOUSE FROM CHYNORANY (Rekonstrukcia eneolitickeho domu z Chynorian)