CEJSH Find publication results
- Czajka Anna ON THE SEARCH FOR IDENTITY IN AESTHETIC COMMUNICATION BETWEEN CULTURES (O poszukiwaniu tozsamosci w komunikacji estetycznej wiedzy kulturami)