CEJSH Find publication results
- Danuser Hermann PROPHECY AND REDEMPTION: ON THE MUSICAL DRAMATURGY IN RICHARD WAGNER'S 'PARSIFAL' (Przepowiednia i zbawienie.O dramaturgii 'maksymy prostaczka' w 'Parsifalu')