CEJSH Find publication results
- Buzekova Tatiana, Krekovicova Eva DOBSINSKY'S 'REFLECTIONS ON THE SLOVAK LEGENDS' IN THE RECENT FOLKLORIC AND SLAVISTIC FOCUSES (Dobsinskeho 'Uvahy o slovenskych povestiach' vo svetle sucasnych folkloristickych a slavistickych vyskumov)