CEJSH Find publication results
- Bednarczyk Andrzej PETER SIMON PALLAS (1741-1811). THE STRUCTURE OF THE ORGANIC WORLD AND THE NOTION OF SPECIES. ON THE BICENTENARY OF HIS DEATH (Peter Simon Pallas (1741-1811). Struktura swiata organicznego i pojecie gatunku. W dwusetna rocznice smierci)
- Bieniak Janusz THE TERMINOLOGY OF KINSHIP, CONSANGUINITY AND AFFINITY IN MEDIEVAL SOURCES (Terminologia pokrewienstwa i powinowactwa w sredniowiecznych zrodlach)