CEJSH Find publication results
- Koszegvari T. The experience of the war against terrorism in Afghanistan
- Sikora S. Staring at the Sun. Things out of Focus
- Waisova Sarka NONGOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN AFGHANISTAN AND THEIR CONTRIBUTION TO RESTORATION EFFORT (Organizacje pozarzadowe w Afganistanie. Udzial w procesie odbudowy kraju)
- Paprocka-Rzehak Daria AFGHANISTAN NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY (Strategia Rozwoju Afganistanu)
- Mrozowski Robert AFGHANISTAN - NEVER-ENDING WAR? ( Afganistan - niekonczaca sie wojna?)
- Gaska Marek THE NANGAR KHEL (AFGHANISTAN) INCIDENT ON AUGUST 16, 2007 (Sprawa naruszenia Konwencji Genewskich z 1949 roku i Konwencji Haskich z 1907 roku w Nangar Khel 16 sierpnia 2007 roku