CEJSH Find publication results
- Kruszynski Bartosz NEW U.S. STRATEGY FOR AFGHANISTAN AND PAKISTAN AND ITS POTENTIAL RISKS (Nowa strategia USA w Afganistanie i Pakistanie a potencjalne zagrozenia)