CEJSH Find publication results
- Kurcz Maciej JUBA - THE CITY ON THE AFRICAN BORDERLAND. ANALYSIS OF DIFFRENT ASPECTS OF BORDERNESS EXPERIENCE (Dzuba - miasto pogranicza afrykanskiego. Analiza róznych aspektów doswiadczenia pogranicznosci)