CEJSH Find publication results
- Domke Radoslaw POPULATION MIGRATIONS ON THE REGAINED TERRITORIES OF POLAND IN THE YEARS 1945-1948 (Migracje ludnosci na ziemiach odzyskanych w latach 1945-1948)
- Fic Maciej THE INFLUENCE OF THE TRANSFER OF PEOPLE ON THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE UPPER SILESIA IN THE YEARS 1945 - 1950 (Wplyw ludnosci naplywowej na funkcjonowanie szkolnictwa wojewodztwa slaskiego w latach 1945-1950)