CEJSH Find publication results
- Grzegorzewska-Ramocka Ewa THE SOCIAL AND ECONOMIC GOALS OF BUSINESS ORGANIZATIONS (Cele ekonomiczne i spoleczne przedsiebiorstwa)