CEJSH Find publication results
- TokarskaBakir Joanna THE FIGURE OF THE BLOODSUCKER IN POLISH RELIGIOUS, NATIONAL AND LEFT-WING DISCOURSE, 1945/1946: A HISTORICAL ANTHROPOLOGY STUDY (Figura krwiopijcy w dyskursie religijnym, narodowym i lewicowym Polski roku 1945/1946. Studium z antropologii historyczne