CEJSH Find publication results
- Jurek Lukasz THE BIRTH AND EVOLUTION OF THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF THE AGEING POLICY IN THE EUROPEAN UNION (Narodziny i ewolucja procesu instytucjonalizacji wspolnej polityki wobec starzenia sie ludnosci w Unii Europejskiej)