CEJSH Find publication results
- Liberska Hanna, Matuszewska Miroslawa SOME FAMILY CONDITIONS OF ADOLESCENTS' AGGRESSIVE BEHAVIOR (Rodzinne uwarunkowania zachowan agresywnych u mlodziezy)