CEJSH Find publication results
- Sykorova D. SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC. MYTHS AND THEIR DECONSTRUCTION
- Roszkiewicz M. Aging-orientation of population before retirement in Poland
- Okuniewska H. OVERCOMING SEMANTIC INTERFERENCE - AGE EFFECT
- Gaal Zsofia A., Csuhaj Roland, Czigler Balazs, Csikos Dora, Molnar Mark AGE RELATED CHARACTERISTICS OF AUDITORY EVENT RELATED POTENTIALS
- Czigler Istvan, Balazs Laszlo, Pato Livia, Poszet Emese, Weisz Julia NOVELTY DETECTION AND AGING: PSYCHOPHYSIOLOGICAL INVESTIGATIONS
- Kwiatkowska Barbara, Boryslawski Krzysztof OLD AGE IN THE MIDDLE AGES AND NOW (Starosc w sredniowieczu i dzis)
- Augustyniak Urszula 'THE OLD SERVANT' IN THE RESEARCH ON MAGNATE CLIENTELISM IN LITHUANIA IN THE 17TH C. ('Stary sluga' jako przedmiot badan nad klientelizmem magnackim na Litwie w XVII wieku)
- Wólkiewicz Ewa THE OLD MAN AND THE TOWN. OLD AGE AND OLD PEOPLE IN SIXTEENTH-CENTURY SILESIAN DIARIES (Stary czlowiek i miasto. Starosc i ludzie starzy w szesnastowiecznych pamietnikach slaskich)
- Bogucka Maria OLD AGE IN POLISH RENAISSANCE AND BAROQUE LITERATURE (Starosc w twórczosci pisarzy polskiego renesansu i baroku)