CEJSH Find publication results
- Krzyzowski Lukasz STRATEGIES OF RETIREMENT IN POST-1989 POLAND. SOCIAL EXPECTATIONS AND CULTURAL PRACTICES (Strategie przechodzenia na emeryture w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania spoleczne i praktyki kulturowe)