CEJSH Find publication results
- Adamus Justyna METADATA IN THE ELECTRONIC DOCUMENTS' ARCHIVISATION (Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznych)