CEJSH Find publication results
- Drozdz Mateusz A CONCEPT OF AGREEMENT DISSOLUTION IN THE POLISH CIVIL CODE AND ITS CONSEQUENCES (Pojecie rozwiazania umowy w polskim prawie cywilnym oraz jego skutki)