CEJSH Find publication results
- Kowalczyk Stanislaw GLOBALIZATION OF AGRIBUSINESS - CHARACTERISTICS, DIMENSIONS, CONSEQUENCES (Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje)