CEJSH Find publication results
- Wasilewski H. THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THEIR LEVEL OF WORKING CAPITAL
- Kulawik Jacek SYSTEM FOR MONITORING THE EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES (System monitorowania efektywnosci i produktywnosci przedsiebiorstw rolniczych)
- Dzun Wlodzimierz. THE EMERGENCE OF A NEW OWNERSHIP AND LEGAL-ORGANISATIONAL STRUCTURE OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN RUSSIA (Ksztaltowanie sie nowej struktury wlasnosciowej i prawno-organizacyjnej producentow rolnych w Rosji)