CEJSH Find publication results
- Dorofiejczuk-Paradny Justyna, Zawisza Slawomir ORGANIZATION AND FUCTIONING OF AGRICULTURAL EXTENSION IN CANADA(Organizacja I funkcjonowanie doradztwa rolniczego w Kanadzie)