CEJSH Find publication results
- Franc-Dabrowska J. ASSESSMENT OF AGRICULTURAL COMPANIES' FINANCIAL LIQUIDITY
- Wasilewski M., Gruziel K. INCOME TAX IN INDIVIDUAL FARMS - CONCEPT AND RESULTS
- Jozwiak Wojciech EFFECTIVENESS OF POLISH FARMS. A PROBLEM OR A HOPE? (Efektywnosc polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja?)
- Zegar Jozef S. ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND THE ECONOMICS OF AGRICULTURAL FARMS (Warunki srodowiskowe a ekonomika gospodarstw rolnych)
- Sadowski Arkadiusz ASSESSMENT OF POSSIBILITIES TO COVER THE COST OF OWN WORK IN VARIOUS TYPES OF FARMS IN POLAND (Ocena mozliwosci oplaty pracy wlasnej w různych typach gospodarstw rolnych w Polsce)