CEJSH Find publication results
- Kagan Adam THE IMPACT OF AGRICULTURAL FIRMS ON THE NATURAL ENVIRONMENT. METHODICAL AND PRACTICAL ASPECTS (Oddzialywanie przedsiebiorstw rolniczych na srodowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny)