CEJSH Find publication results
- Goraj Lech, Manko Stanislaw MODEL FOR ESTIMATING TOTAL COSTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS' ACTIVITY (Model szacowania pelnych kosztow dzialanosci gospodarstw rolnych)
- Wojewodzic Tomasz, Mikolajczyk Jaroslaw PRODUCTION DIVESTMENTS IN COMMERCIAL FARMS - AN ATTEMPT AT IDENTIFYING THE SCALE OF THE PHENOMENON (Dywestycje produkcyjne w gospodarstwach towarowych - próba identyfikacji skali zjawiska)