CEJSH Find publication results
- Sadowski Arkadiusz REGIONAL DIFFERENTIATION IN OWN LABOUR COSTS IN VARIOUS TYPES OF AGRICULTURAL HOLDINGS (Regionalne zróznicowanie oplaty pracy wlasnej w róznych typach gospodarstw rolnych)