CEJSH Find publication results
- Czyzewski Bazyli, Matuszczak Anna INSTITUTIONAL LINKS OF INDIVIDUAL AGRICULTURAL HOLDINGS IN POLAND (Powiazania instytucjonalne indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce)