CEJSH Find publication results
- Kowalski A. CHANGES IN MACROECONOMIC POLICIES AND AGRICULTURAL POLICY DURING THE FIRST FEW YEARS OF POLAND'S MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION
- Gorecki J. ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRADE AND ENLARGEMENT OF EUROPEAN UNION
- Zawadzka D. THE HISTORY OF STUDING THE 'PIG CYCLE'
- Jerzak Michal A. PRICE RISK MANAGEMENT AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IMPROVEMENT IN POLISH AGRICULTURE IN CONDITIONS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY LIBERALIZATIONS (Zarzadzanie ryzykiem cenowym...w warunkach liberalizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE)
- Gorecki Jan THE WORLD'S PRESENT FOOD SITUATION (Aktualna sytuacja zywnosciowa swiata)
- Pfefferli Stephan DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE SWISS AGRICULTURE (Kierunki rozwoju szwajcarskiego rolnictwa)