CEJSH Find publication results
- Gorecki J. ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRADE AND ENLARGEMENT OF EUROPEAN UNION
- Jazynska B. TAXATION OF AGRICULTUR ACTIVITY. VALUE ADDED TAX
- Wasilewski M., Gruziel K. INCOME TAX IN INDIVIDUAL FARMS - CONCEPT AND RESULTS
- Pieniadz A., Renner S., Goraj L. FLEXIBILITY OF INDIVIDUAL FARMS IN TRANSITION PERIOD
- Chlebicka Aleksandra, Falkowski Jan, Wolek Tomasz EMERGING OF AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS AND PRICE VARIABILITY (Powstanie grup producentów rolnych a zmiennosc cen)
- Kowalski Andrzej POLISH FOOD SECTOR 5 YEARS AFTER THE ACCESSION (Polski sektor zywnosciowy 5 lat po akcesji)
- Poczta Walenty, Czubak Wawrzyniec, Pawlak Karolina CHANGES IN THE VOLUME OF PRODUCTION AND AGRICULTURAL INCOME IN THE CONDITIONS OF POLAND'S ACCESSION TO THE EU (Zmiany w wolumenie produkcji i dochodów rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE)
- Krasowicz Stanislaw, Kus Jan GENERAL DIRECTIONS OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLAND UNTIL THE YEAR 2020 - A PROGNOSIS (Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 - próba prognozy)
- Gorecki Jan THE WORLD'S PRESENT FOOD SITUATION (Aktualna sytuacja zywnosciowa swiata)
- Goraj Lech, Manko Stanislaw MODEL FOR ESTIMATING TOTAL COSTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS' ACTIVITY (Model szacowania pelnych kosztow dzialanosci gospodarstw rolnych)
- Kubus Martin AGRICULTURAL CONDITIONS IN THE SARIS-ZEMPLIN COUNTY (Polnohospodarske pomery v Sarissko-zemplinskej zupe)