CEJSH Find publication results
- Dzun Wlodzimierz AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVES IN THE PROCESS OF SYSTEM TRANSFORMATIONS (Spóldzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych)