CEJSH Find publication results
- Jozwiak Wojciech EFFICIENCY AND INNOVATION VERSUS COMPETITIVENESS OF POLISH AGRICULTURAL HOLDINGS (Efektywnosc i innowacyjnosc a konkurencyjnosc polskich gospodarstw rolnych)