CEJSH Find publication results
- Mrowczynska-Kaminska Aldona AGRICULTURAL PRODUCTION AND DISTRIBUTION IN TERMS OF RELATIONS WITH THE NATIONAL ECONOMY (Tworzenie i rozdysponowywanie produkcji rolnej na tle zwiazków z gospodarka narodowa)