CEJSH Find publication results
- Dzun Wlodzimierz. THE EMERGENCE OF A NEW OWNERSHIP AND LEGAL-ORGANISATIONAL STRUCTURE OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN RUSSIA (Ksztaltowanie sie nowej struktury wlasnosciowej i prawno-organizacyjnej producentow rolnych w Rosji)