CEJSH Find publication results
- Jalinik Mikolaj PROPOSALS OF CHANGES IN THE CLASSIFICATION OF AGROTOURIST FARMS (Propozycje zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych)